Maloleté deti prekračujúce hranicu bez zákonného zástupcu

| Mesto Nitra | aktuality

V prípade, ak máte informácie o maloletom dieťati (dieťa do 18 rokov veku), ktoré sa na Slovensku nachádza bez zákonného zástupcu/príbuzného, kontaktuje okamžite Oddelenie cudzineckej polície v Nitre 0961 573 201 (linka aktívna 24 hodín denne)
alebo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 0905 802 241 (linka aktívna 24 hodín denne).

V prípade, ak máte podozrenie, že maloleté dieťa môže byť obeťou obchodovania s ľuďmi, volajte okamžite 112 alebo 158.