Skip to main content

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

| Ministerstvo vnútra | aktuality

Čo je to obchodovanie s ľuďmi

Je to trestný čin, pri ktorom dochádza najmä k nútenej prostitúcii žien a detí, nedobrovoľnému odoberaniu orgánov, nelegálnej adopcii detí, ako aj k domácemu otroctvu, nútenej práci v rôznych odvetviach, napríklad v poľnohospodárstve, továrňach, hoteloch a reštauráciách, núteným sobášom, nútenému žobraniu na uliciach, nútenej pouličnej kriminalite alebo nútenej účasti na kriminálnych aktivitách (napr. drogových mafií).

Slovenská republika pomáha obetiam!

Ak ste v ohrození života a zdravia, volajte čísla 112 alebo 158.

 
top