Skip to main content

Pracovné stretnutie spolupracujúcich organizácií

| COMIN | aktuality

27. októbra 2022 sa na Mestskom úrade v Nitre uskutočnilo pracovné stretnutie na tému integrácia cudzincov v Nitre a okolí. Jedným z cieľov stretnutia bolo, aby sa organizácie, ktorých činnosť je spojená s pomocou odídencom alebo iným skupinám cudzincov žijúcich a prichádzajúcich do Nitry navzájom zoznámili a predstavili svoje aktivity a plány do budúcnosti. Účastníci sa tiež dohodli na spôsoboch efektívnej spolupráce a koordinácie aktivít, ktorá je dôležitá pre efektívnu integráciu cudzincov v meste a tiež dobré spolužitie v komunite. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej humanitnej rady, Nitrianskej komunitnej nadácie, Diecézne charity, IPčka, organizácie Pokoj a Dobro, Podaj mi ruku, Mareena, Centrum pre rodinu, Liga za duševné zdravie, Červený kríž a TENENET.

top