Skip to main content

Vianočné stretnutie ľudí z Ukrajiny

| COMIN | aktuality

Vypuknutím vojny na Ukrajine sa mobilizovali rôzne organizácie a skupiny obyvateľov na Slovensku a snažili sa pomôcť ľuďom utekajúcim z oblastí postihnutých vojnou. Jednou z takýchto organizácii je aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pohraniciach, ktorej členovia vyzbierali medzi sebou finančnú čiastku a venovali ju na vianočné stretnutie ľudí z Ukrajiny.

informácia v ukrajinskom jazyku

Za vyzbierané peniaze si odídenci žijúci v Nitre pripravili ukrajinské jedlá typické pre pravoslávne Vianoce, na ktoré pozvali seniorov z Pohraníc. Pani Veronika Slopovská bola iniciátorka zbierky pre Ukrajincov, pomáhala celé podujatie zorganizovať a priniesla na ochutnávku vlastne dopestované víno z Pohranických viníc.

Počas posedenia ľudia porozprávali vlastné príbehy, zaspievali si ukrajinské vianočné piesne a o kultúrny program sa postaral aj 13-ročný Roman z Ukrajiny, ktorý zahral na akordeóne ľudové piesne. Osud chlapca bol tiež dramatický, pretože keď s rodičmi utekal pred vojnou, svoj drahocenný akordeón musel nechať doma. Na zapožičanie nového mu poskytli peniaze zo zbierky, ktorú organizovala Homo Nitriensis.

Prinášame aj krátke video zo stretnutia

 
top