Skip to main content

Poďme do školy

| Iryna Stehostenko | aktuality

16. januára otvoril COMIN svoje brány deťom z Ukrajiny s programom školskej prípravy „Idem do školy“. 20 detí vo veku 5-6 rokov sa vydalo na cestu za poznaním. Veď v septembri 2023 ich budú čakať v školách v laviciach prvého ročníka.

informácia v ukrajinskom jazyku

Prihlasovanie do programu PÔJDEM DO ŠKOLY bolo uzavreté.

Plán vzdelávania je zostavený tak, aby deti získali vedomosti a odbornú prípravu, ktoré im umožnia chodiť do školy na Ukrajine alebo na Slovensku podľa rozhodnutia rodičov. Práve pre deti, ktoré navštevujú program „Chodím do školy“, budú zabezpečené miesta v nitrianskych školách.

Pýtate sa: „Čo sa deti učia“?

Na hodinách prípravy do školy sa žiaci učia vnútornej organizácii, sústredenosti, pozornosti a usilovnosti, hodnotia svoju prácu a plánujú si čas.

Rozvíjajú si reč, učia sa ukrajinský, slovenský a anglický jazyk, matematiku a spoznávajú svet.

Deti sa učia každý deň od 9:00 do 12:00, majú veľa pohybu a hier.

 

niekoľko fotiek z vyučovania

top