Slovensko predlžuje poskytovanie dočasného útočiska

| COMIN | aktuality

Doba poskytovania dočasného útočiska sa riadi smernicou o dočasnej ochrane, pričom uznesenie vlády SR č. 185 zo 16. marca 2022 pokrýva automatické predĺženie poskytovania dočasného útočiska do 4. marca 2024.

Osobám, ktoré majú na doklade o tolerovanom pobyte s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ uvedený dátum platnosti do 4. marca 2023, bude platiť tento doklad aj naďalej minimálne do 4. marca 2024 bez povinnosti vykonania ďalších administratívnych krokov. Aktualizovať si ho však v prípade záujmu môžu prostredníctvom elektronických služieb MV SR na: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Cudzinci/overenie-platnosti/