Skip to main content

Univerzita SPU v Nitre otvorila prihlasovanie na podanie prihlášok

| COMIN | aktuality

Univerzita SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja otvorila prihlasovanie na podanie prihlášok.

Prihlášky môžete podať do 30. 4. (1. kolo) a do 15. 7. (2. kolo) na bakalársky stupeň.

Prijímacie konanie - bez osobnej účasti uchádzača

web univerzity: https://www.uniag.sk/sk/uvodna-stranka

web fakulty: https://fesrr.uniag.sk/sk/uvod/

 
top