Skip to main content

Aj v COMINe sme si pripomenuli Svetový deň vody

| COMIN | aktuality

Včera, 22. marca sme si aj my v COMINe spolu s deťmi, ktoré ten deň navštívili detský kútik, pripomenuli Svetový deň vody. 

Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody. Preto sme sa mu s deťmi venovali aj pri viacerých aktivitách, pri učení, ale aj tvorivosti. Na mape sme si napríklad ukázali, koľko veľa vody je na Zemi a aj keď sú až dve tretiny planéty pokryté vodou, napriek tomu je pre mnohé krajiny voda vzácna a nie je jej dostatok. Svetový deň vody je príležitosťou dozvedieť sa o problémoch súvisiacich s vodou viac, pripomenúť si jej dôležitosť a aj to, aby sme si vodné zdroje vážili, chránili ich a šetrili nimi. Deti sú budúcnosťou nás všetkých, preto je dôležité, aby aj oni o dôležitosti vody a jej ochrane vedeli.

Svetový deň vody

Počas rozprávania o vode sme spoločne vytvorili aj krásny obraz, zavesili ho na stenu ako pripomienku na tento deň a pripili sme si po dobre vykonanej práci tým najvzácnejším nápojom, ktorý máme, čistou a zdravou vodou.

Aká je história svetového dňa vody?

História Svetového dňa vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody a od tej doby sa koná každoročne. Každý rok v súvislosti s vodou a jej ochranou udáva agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody tému, aby si ľudia pripomenuli vodu z rôznych pohľadov. V roku 2023 je hlavnou témou myšlienka „Voda pre každého“. Cieľom je upozorniť na nerovnosť prístupu k pitnej a čistej vode medzi rôznymi skupinami ľudí a podporiť opatrenia na zlepšenie situácie. V ostatných rokoch sa témy Svetového dňa vody zaoberali aj týmito pohľadmi na ochranu vodných zdrojov, vodného hospodárstva a významu vody pre život na Zemi:

  • 2022: „Podzemná voda“ - cieľom kampane bolo vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.
  • 2021: „Hodnota vody“ - Téma sa zameriavala na význam vody pre ľudstvo a jeho rôzne oblasti, vrátane ekonomiky, kultúry a životného prostredia.
  • 2020: „Voda a zmena klímy - Téma sa zaoberala zmenami v globálnom klíme a ich vplyvom na dostupnosť a kvalitu vody pre ľudstvo a prírodu.

Voda je ľudské právo a každý by mal mať možnosť ju používať podľa svojich potrieb

Voda je nevyhnutnou podmienkou pre život na Zemi. Bez nej by sme nemohli prežiť ani pár dní. Voda je tiež zdrojom energie, potravy, hygieny a zdravia. Bohužiaľ nie každý má možnosť používať vodu podľa svojich potrieb. Podľa OSN trpia nedostatkom pitnej vody viac ako 2 miliardy ľudí a asi 4 miliardy ľudí čelia vážnym problémom so zásobovaním pitnou vodou aspoň jeden mesiac do roka. Mnohé regióny sveta sú postihnuté suchom alebo povodňami spôsobenými zmenou klímy. Mnohé rieky a jazerá sú znečistené odpadmi alebo chemikáliami. Tieto problémy majú negatívny dopad na životné prostredie aj na ľudí. Zvlášť ťažko sa dostáva k pitnej a čistej vode tým skupinám ľudí, ktoré sú marginalizované alebo diskriminované kvôli svojej rase, pohlaviu, etnickej príslušnosti alebo sociálno-ekonomickému postaveniu. 

Buďme zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete

Preto sa Svetový deň vody stáva dôležitou príležitosťou na to, aby sme si uvedomili hodnotu tejto vzácnej tekutiny a urobili niečo pre jej ochranu a spravodlivé rozdeľovanie medzi ľuďmi i krajinami. A tomu sa treba učiť už od detstva, aby nám dobré návyky vydržali celý život.

top