Skip to main content

BLUE DOT COMIN navštívili zástupcovia viacerých veľvyslanectiev

| COMIN | aktuality

20. apríla 2023 sme boli svedkami veľmi významnej návštevy v kontaktom mieste pre cudzincov BLUE DOT COMIN. Zástupcovia viacerých veľvyslanectiev sa počas návštevy Nitry zastavili v našom zariadení, kde okrem iného ocenili poskytovanú pomoc odídencom z Ukrajiny a prístup mesta Nitra k riešeniu problémov spojených s integráciou cudzincov v meste Nitra aj širšom regióne.

Veľvyslanci mali príležitosť vidieť, aká cenná a neoceniteľná je pomoc, ktorú poskytujeme odídencom z Ukrajiny. Prezreli si naše zariadenie, zoznámili sa s našimi informačnými, poradenskými aj právnymi službami, detským kútikom, pomocou so vzdelávaním aj materiálnou pomocou, ktorú poskytujeme.

Súčasťou návštevy veľvyslancov bola aj prehliadka závodu Jaguar Land Rover v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa.

Návšteva veľvyslancov bola pre nás veľmi cenná a podčiarkla význam informovanosti a spolupráce medzi krajinami. Aj takéto návštevy dokazujú, že sme schopní pomôcť jedni druhým a že spolupráca je tou najdôležitejšou vecou pre rozvoj krajiny aj pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Veríme, že takéto návštevy budú v budúcnosti ešte častejšie a že sa nám podarí spoločne dosiahnuť veľa dôležitých vecí.


Návštevy sa zúčastnili zástupcovia veľvyslanectiev Švédska, Nemecka, Spojených štátov amerických, Maďarska, Holandska, Macedónska, Poľska, Albánska, Rumunska, Portugalska, Slovinska, Južnej Kórei a Veľkej Británie. Súčasťou návštevy bol aj zástupca Vyšehradského fondu, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu medzi krajinami Visegrádskej štvorky a ich partnermi v Európe a mimo nej. Jedným z hlavných programov je grantový program, ktorý poskytuje finančnú podporu projektom v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a technológií, demokracie a občianskej spoločnosti.

pred sídlom BLUE DOT COMIN v Nitre

návšteva veľvyslancov v Blue Dot COMIN v Nitre

v priestoroch BLUE DOT COMIN

návšteva veľvyslancov v Blue Dot COMIN v Nitre

návšteva veľvyslancov v Blue Dot COMIN v Nitre

spoločný obed s primátorom mesta Marekom Hattasom

návšteva veľvyslancov v Blue Dot COMIN v Nitre

návšteva veľvyslancov v Blue Dot COMIN v Nitre

 
top