Skip to main content

„Klub včasného rozvoja“ pre deti vo veku 2,5 - 5 rokov

| COMIN | aktuality

Dobrý deň, milí rodičia detí.
Každé dieťa je jedinečná osobnosť, ktorá sa vyvíja podľa vlastných zákonitostí.

Centrum COMIN vás pozýva do Klubu raného rozvoja, kde profesionálni lektori podporia vaše dieťa v sebavzdelávaní, sebavýchove a sebarozvoji.

informácia v ukrajinskom jazyku

„Klub raného vývinu“ bol vytvorený na dosiahnutie týchto hlavných cieľov:

  • Socializácia dieťaťa
  • Učenie sa anglického a slovenského jazyka
  • Rozvoj jemnej a hrubej motoriky
  • Rozvoj reči, predstavivosti a tvorivého myslenia
  • Zručnosti v oblasti emocionálneho vyjadrovania
  • Telesná výchova

„Klub včasného rozvoja“ je:

  1. Prostredie, v ktorom sa dieťa bude rozvíjať samostatne pod starostlivým dohľadom našich učiteľov.
  2. Rešpektovanie osobnosti, slobody, potrieb a záujmov každého dieťaťa.
  3. Klub s moderným vzdelávacím materiálom.

Deti sa budú učiť rozvíjať logické myslenie, pozornosť, tvorivosť, pamäť, predstavivosť, jemnú a hrubú motoriku, ovládať komunikačné zručnosti a prvky každodenného života.

Pre koho: deti do 5 rokov

Kedy: pondelok 13:30-14:30; streda 14:00-15:00

Kde: Nitra, Cintorínska 5, Centrum COMIN

Odkaz na registráciu:

PRIHLÁŠKA / ЗАЯВКА

 
top