Skip to main content

Alena Scheller: Na správnom mieste

| COMIN | aktuality

Pomáhať je také samozrejmé, že je až niekedy náročné nájsť ľudí, ktorí by sa nejakému projektu vo svojom voľnom čase venovali dlhodobo. To však neplatí o Alene Scheller, ktorej COMIN a ľudia v ňom aj okolo neho prirástli k srdcu.

K dobrovoľníctvu v COMIN-e ju priviedla jej kamarátka z detstva Ivona Fraňová, ktorá je jeho koordinátorka. Ako hovorí Alena Scheller, hoci po základnej škole išla každá svojím smerom, v prelomových životných situáciách sa vždy našli. „Napríklad aj vtedy, keď som sa vrátila po rokoch späť do Nitry. Pracovala som v medzinárodnej spoločnosti Bramac, ktorá vybudovala v Ivanke pri Nitre výrobný závod. Chcela som, aby naša spoločnosť zmysluplne pomáhala komunite, kde má sídlo a bola to Ivona, ktorá ma nasmerovala na Nitriansku komunitnú nadáciu,“ spomína Alena Scheller, ktorá po odchode do dôchodku nechcela len tak zostať doma. „Rozmýšľala som, do čoho sa pustím, keď zrazu zazvonil telefón a Ivona mi predstavila COMIN. No a zároveň mi ponúkla  možnosť participovať na jeho činnosti. Nezaváhala som ani chvíľku. Vždy som organizovala nejaké zbierky, pomáhala bezdomovcom či s prispením rodiny, kolegov a priateľov plnila vianočné priania deťom z detského domova. Pomáhanie druhým bolo a je pevnou súčasťou môjho života. Platí u mňa čo povedal grécky filozof Platón: Starajúci sa o šťastie iných nachádzame šťastie vlastné.“

Manažérka aj vodička dodávky

V kontaktnom mieste pre cudzincov COMIN začínala ako jedna z prvých dobrovoľníčok. Náročné bolo, že zo dňa na deň musela aj s kolegami čeliť vzniknutej situácii na Ukrajine. Do Nitry začali prichádzať desiatky odídencov, ktorí potrebovali pomôcť. „Na druhej strane sa hlásili ďalší a ďalší dobrovoľníci ochotní pomáhať. Toto celé bolo treba zmanažovať, premyslieť postupy, nadviazať spoluprácu s ďalšími organizáciami a štátnymi orgánmi. Pre mňa to bol priestor využiť skúsenosti z medzinárodnej spoločnosti a pomôcť s nastavovaním procesov a pravidiel v COMIN-e ako v korporátnej spoločnosti,“ vysvetľuje Alena Scheller. Jej základnou úlohou bolo zabezpečovať činnosti v backgrounde – ekonomické záležitosti, podklady, keďže COMIN finančne zastrešuje Slovenská humanitná rada. No keď treba, pokojne sadne do dodávky a rozvezie materiálnu pomoc do iných miest, alebo ide pomôcť  vykladať kamión. „Pri všetkej tejto práci je pre mňa dôležité, aby tu bola prítomná ľudskosť. Medzi kolegami, ktorých som si veľmi obľúbila, k tým, ktorí k nám prichádzajú požiadať o pomoc, o radu, alebo sa len porozprávať v ich rodnom jazyku. Keď vidím, ako sa u nás cítia, niekedy si s nimi poplačeme, niekedy nás vyobjímajú. A ja viem, že som tu na správnom mieste,“ priznáva úprimne. Dobrovoľnícka práca však Alene Scheller dáva ešte jeden dôležitý benefit – cez osudy skutočných ľudí vníma situáciu na Ukrajine oveľa citlivejšie. „Kolegovia, študenti z Ukrajiny, tam stále majú svoje rodiny, priateľov, o ktorých sa obávajú. Niekedy, keď ráno prichádzajú do centra, už na nich vidíme, že sa stalo niečo zlé. No všetci spolu veríme v skorý koniec tejto hrôzy.“

 
top