Skip to main content

podujatie Blue Dot COMIN
"Klub včasného rozvoja" pre deti vo veku 2,5-5 rokov (PONDELOK)

2023-05-10-klub-vcasneho-rozvoja-pre-deti
Kategória:
klub pre deti
Dátum:
12. jún 2023 13:30 - 14:30

"Захід тільки для українців, дітей"

«Клубу раннього розвитку» для дітей 2,5-5 років
Доброго дня, шановні батьки малюків.
Кожна дитина - це унікальна особистість, яка розвивається за своїми законами.
COMIN центр запрошує до «Клубу раннього розвитку», професійні вчителі нададуть вашій дитинці підтримку в самовихованні, самонавчанні та саморозвитку. Ми допомагаємо малюкові самостій розпізнати світ.
«Клуб раннього розвитку» створенний для досяжнення основних положеннь:
1) Соціалізація дитини
2) Навчання англійській та словацькій мовам
3) Розвиток дрібної та великої моторики
4) Розвиток мовлення, уяви та креативного мислення
5) Вміння емоційного самовираження
6) Фізичне виховання

«Клуб раннього розвитку» це:
1) Середовище, в якому дитина буде розвиватися самостійно, під дбайливим наглядом наших педагогів.
2) Повага до особистості кожної дитини, її свободи, потребам та інтересам.
3) Клуб з сучасним навчальним матеріалом.
Діти навчаться розвивати логічне мислення, увагу, творчі здібності, пам´ять, уяву, дрібну і велику моторику, опанують навички спілкування, елементи побутової діяльності.
Для кого: діти до 5 років
Коли: понеділок 13:30-14:30; середа 14:00-15:00
Де: Нітра, Цинторінська 5, COMIN Центр
Посилання для реєстрації: https://ukrajina.comin.sk/prihlaska-klub-raneho-vyvinu


"podujatie je určené len Ukrajincom, deťom"

"Klub včasného rozvoja" pre deti vo veku 2,5-5 rokov
Dobrý deň, milí rodičia detí.
Každé dieťa je jedinečná osobnosť, ktorá sa vyvíja podľa vlastných zákonitostí.
Centrum COMIN vás pozýva do Klubu raného rozvoja, kde profesionálni lektori podporia vaše dieťa v sebavzdelávaní, sebavýchove a sebarozvoji.
«Klub raného vývinu» bol vytvorený na dosiahnutie týchto hlavných cieľov:
1) Socializácia dieťaťa
2) Učenie sa anglického a slovenského jazyka
3) Rozvoj jemnej a hrubej motoriky
4) Rozvoj reči, predstavivosti a tvorivého myslenia
5) Zručnosti v oblasti emocionálneho vyjadrovania
6) Telesná výchova

«Klub včasného rozvoja» je:
1) Prostredie, v ktorom sa dieťa bude rozvíjať samostatne pod starostlivým dohľadom našich učiteľov.
2) Rešpektovanie osobnosti, slobody, potrieb a záujmov každého dieťaťa.
3) Klub s moderným vzdelávacím materiálom.
Deti sa budú učiť rozvíjať logické myslenie, pozornosť, tvorivosť, pamäť, predstavivosť, jemnú a hrubú motoriku, ovládať komunikačné zručnosti a prvky každodenného života.
Pre koho: deti do 5 rokov
Kedy: pondelok 13:30-14:30; streda 14:00-15:00
Kde: Nitra, Cintorínska 5, Centrum COMIN
Odkaz na registráciu: https://ukrajina.comin.sk/prihlaska-klub-raneho-vyvinu

 
 

Všetky termíny:

  • Od 15. máj 2023 13:30 do 28. august 2023 14:30
    pondelok
top