skenfrdeuk
 • úvod
 • základné potreby
 • sociálna pomoc

sociálna pomoc


Medzinárodná finančná pomoc odídencom z Ukrajiny

Dávka v hmotnej núdzi, ktorú zatiaľ vyplácal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálne nahradená medzinárodnou finančnou pomocou (UNHCR).

UNHCR a SHR sa nachádza na Štefánikovej 63 v Nitre (budova DOMINO).

Od 8. do 31. augusta 2022 cudzinci s udeleným dokladom „Dočasné útočisko“ (Registrácia – dočasné útočisko) sa budú registrovať na finančnú pomoc od UNHCR v centre DOMINO na Štefánikovej 63, Nitra.

Pred registráciou na finančnú pomoc je nevyhnutné predložiť:

1. doklad „Dočasné útočisko“

2. slovenské telefónne číslo.

Ak ste sa už prihlásili na podporu v hmotnej núdzi, nie je potrebné sa registrovať v UNHCR. Hotovosť za jún, júl a august poskytne namiesto MPSVR UNHCR/UNICEF. MPSVR nám za týmto účelom poskytne vaše údaje.

Úradné hodiny UNHCR a SHR

 Pondelok 08:00 - 16:00
 Utorok 08:00 - 16:00
 Streda 08:00 - 16:00
 Štvrtok 08:00 - 16:00
 Piatok 08:00 - 16:00

Časté otázky o priamej hotovostnej platbe UNHCR na Slovensku

questions and answers in English

Kedy sa UNHCR prihlasuje na núdzovú finančnú pomoc v registračných centrách?

 • UNHCR a SHR zosúlaďuje pracovný čas s pracovníkmi MPSVR (UPSVR) a bude prítomný v týchto časoch: od 08:00 do 16:00

Kto sa UNHCR zapisuje do registračných centier?

 • Od 2. do 15. mája UNHCR zaregistruje iba tých, ktorí požiadajú o dočasnú ochranu v Registračných centrách v ten istý deň a okamžite sa dostavia na pult UNHCR/MPSVR, aby sa prihlásili na núdzovú finančnú pomoc.
 • Všetci ostatní, ktorí už požiadali o dočasnú ochranu a NIE SÚ už zaregistrovaní na MPSVR pre hmotnú núdzu, si môžu dohodnúť stretnutie on-line, aby sa vrátili do najbližšieho Registračného centra a zapísali sa neskôr. Po prihlásení sa na on-line stretnutie im bude zaslaná SMS s informáciou o čase a dátume ich stretnutia s UNHCR.

UNHCR a UNICEF podporujú peňažnú pomoc tým, ktorí sú zaregistrovaní UNHCR. Kto má nárok na núdzovú hotovostnú pomoc UNHCR/UNICEF?

 • Ukrajinci, ktorí požiadali o dočasnú ochranu alebo azyl a prišli po 24. februári, ktorí sú nezamestnaní a žiadajú o pomoc. Poznámka: Ak je niekto z vašej rodiny zamestnaný, vaša rodina nemá nárok na núdzovú peňažnú pomoc.
 • Ukrajinskí držitelia nedočasnej ochrany so zdravotným postihnutím

Kto musí byť prítomný pri zápise?

 • Pri zápise do UNHCR musí byť prítomná celá rodina, keďže UNHCR preberá informácie o každom jednotlivcovi a musí ich vidieť osobne, všetkých spolu.

Prihlásil som sa na MPSVR/UPSVR na dávky v hmotnej núdzi, môžem sa prihlásiť na UNHCR na núdzovú peňažnú pomoc?

 • NIE. Ak ste sa už prihlásili na podporu v hmotnej núdzi, nie je potrebné sa registrovať v UNHCR. Hotovosť za jún, júl a august poskytne namiesto MPSVR UNHCR/UNICEF. MPSVR nám za týmto účelom poskytne vaše údaje.
 • UNHCR skontroluje na MPSVR, či už nie ste zaregistrovaný na získanie hotovosti v hmotnej núdzi. Na rodinu bude platiť len jedna platba mesačne.

Dostal som platobnú kartu od Slovenského Červeného kríža, môžem sa tiež prihlásiť do UNHCR na núdzovú hotovostnú pomoc?

 • NIE. Ak ste sa už zaregistrovali alebo dostávate hotovosť od Slovenského Červeného kríža, nemáte nárok na prijímanie hotovosti od UNHCR.
 • UNHCR a Slovenský Červený kríž si budú navzájom zdieľať informácie o tom, kto sa prihlásil, aby sa zabezpečilo, že žiadna rodina nebude zaregistrovaná s oboma. Ak ste zapísaní v oboch, budete vyradení zo zoznamu UNHCR.
 • Na rodinu bude platiť iba jedna platba mesačne.

Potrebujem na prijímanie hotovosti od UNHCR/UNICEF svoje vlastné mobilné číslo?

 • Áno. Každá domácnosť, ktorá sa uchádza o pomoc, potrebuje jedinečné telefónne číslo, aby mohla dostávať informácie o finančnej pomoci poskytovanej UNHCR. Ak ste 1-člennou domácnosťou, potrebujete jedinečné telefónne číslo, nemôžete použiť telefónne číslo niekoho iného, pretože na tento telefón budú odoslané informácie o tom, ako získať finančnú pomoc.
 • Slovenské SIM karty sú bezplatné a dostupné v Registračných centrách – všetkým odporúčame získať slovenskú SIM.

Koľko núdzovej hotovostnej pomoci poskytuje program?

 • Ak máte nárok, každý mesiac dostanete stanovenú sumu EUR. Táto suma bude vypočítaná na základe počtu členov vašej rodiny a ich veku podľa nižšie uvedenej tabuľky až do maximálnej výšky 380 eur mesačne stanovenej vládou SR.
 • Suma na jednotlivca za mesiac:
  dospelí 18 a viac rokov
80,00 € 
  dieťa (dojča a batoľa) < 3 roky 160,00 € 
  dieťa od 3+ rokov do < 18 rokov 60,00 € 

Poznámka: Stanovená suma pre každého člena rodiny bola dohodnutá s vládou a bude rovnaká pre všetkých ľudí zaradených do programu núdzovej peňažnej pomoci, aj keď ju dostávajú od rôznych organizácií. Ak dostávate inú sumu ako iná rodina v tom istom programe, je to len preto, že ich rodinné zloženie je odlišné. Pre rodiny s členom so zdravotným postihnutím môže byť možné získať ďalšiu finančnú pomoc. UNHCR odkáže tieto rodiny na UNICEF a IOM, ktoré vykonajú hodnotenia a na základe toho im poskytnú podporu.

Čo sa stane, keď sa prihlásim do UNHCR?

 • Na číslo poskytnuté UNHCR dostanete SMS s informáciami o tom, ako získate prístup k platbe.

Kedy budú uskutočnené platby?

 • Núdzové platby v hotovosti uskutoční UNHCR 15. júna, 15. júla a 15. augusta.

Aké ďalšie služby ponúka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR?

 • Služba ochrany detí
 • Umiestnenie práce
 • UNHCR poskytuje iba registráciu pre núdzovú hotovostnú pomoc

Čo ak som zákonným opatrovníkom (so súdnymi dokumentmi) maloletého bez sprievodu?

 • Pokračujte v diskusii s MPSVR. MPSVR poskytuje opatrovníkom služby ochrany detí a finančnú podporu.
 • UNHCR neregistruje zákonných opatrovníkov maloletých bez sprievodu, keďže MPSVR týchto opatrovníkov podporuje.

Ak je člen rodiny zdravotne postihnutý, dostaneme ďalšiu finančnú pomoc?

 • UNICEF a IOM podporujú deti a dospelých so zdravotným postihnutím s dodatočnou podporou.
 • UNHCR bude zhromažďovať informácie o jednotlivcovi (vrátane preukazu zdravotného postihnutia z Ukrajiny) a bude ich zdieľať s UNICEF a IOM pre ich posúdenie a prípadnú podporu.

Čo si musím priniesť na zápis, aby som preukázal svoje slovenské číslo bankového účtu?

 • Číslo bankového účtu/IBAN je potrebné spolu so zmluvným papierom s bankou skontrolovať meno na účte.

Ako dostanem hotovosť od UNHCR?

 • UNHCR pošle SMS na telefónne číslo, ktoré ste uviedli, s informáciami o tom, ako si vyzdvihnúť platbu v hotovosti. Ak poskytnete slovenský bankový účet, pokúsime sa ho vložiť na váš bankový účet. Ak nemáte účet v slovenskom bankovom účte, bude existovať aj iný spôsob, ako získať hotovosť. Podrobnosti vám budú poskytnuté v SMS na mobil.
 • Prvá platba bude 15. júna.

Prišiel som na Slovensko pred mesiacom, ale požiadal som o dočasnú ochranu až dnes, dostanem hotovosť za posledný mesiac?

 • Nie. Hotovosť dostanete za čas od prihlásenia sa do UNHCR.

Ako dlho bude UNHCR/UNICEF poskytovať núdzovú hotovostnú pomoc?

 • UNHCR/UNICEF uskutoční 3 platby: 15. júna, 15. júla a 15. augusta, po ktorých budú všetci držitelia dočasného útočiska prevedení do vládneho systému kvôli budúcim platbám, ak budú na to oprávnení.

Ako môžem zabezpečiť, aby MPSVR prenieslo moje údaje a humanitárne agentúry ich spracovali a zabezpečili tým budúce platby?

 • UNHCR má dohodu o zdieľaní údajov s MPSVR o zdieľaní týchto údajov, aby sa zabezpečilo, že UNHCR/UNICEF bude môcť poskytnúť platbu za toto krátkodobé obdobie.

Ak som sa registroval na ÚPSVaR pred 1. májom 2022, mám ešte nejaké povinnosti?

 • Ak ste nenahlásili číslo slovenského mobilu a číslo IBAN účtu zriadeného na Slovensku treba urýchlene tieto údaje osobne doplniť na ÚPSVaR.

Kde nájdem viac informácií?

QR KÓD NA PRIHLÁSENIE ONLINE

zobraziť stránky

Finančná pomoc Slovenského Červeného kríža

Slovenský Červený kríž v Nitre poskytuje finančnú pomoc utečencom z Ukrajiny vydávaním Visa kariet IFRC, na ktoré bude po dobu 2 mesiacov zasielať finančnú podporu v podobe dávok.
Visa karty IFRC sú určené pre nezamestnaných ľudí, ktorí zatiaľ nepoberajú príspevok z ÚPSVaR alebo od UNHCR. Výška finančnej pomoci je rovnaká ako príspevok UNHCR.

Miesto vydávania: Červený kríž, Vajanského 7, Nitra – sekretariát
Čas vydávania: vždy v utorok a štvrtok od 10:00 do 15:00 hod.

lokalita UNHCR a SHR:

 • COMIN centrum
aktualizované: 08.08.2022

SÚVISIACE INŠTITÚCIE

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Podrobné informácie a formulár žiadosti:

Podmienky pre udelenie príspevkov a ich výška:


súvisiace dokumenty
na stiahnutie


© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

dočasne umiestnené:
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra
(priestory Centra voľného času DOMINO)

skenfrdeuk