skenfrdeuk
  • úvod
  • základné potreby
  • ubytovanie

Ubytovanie v Nitre


Ak ste utiekli pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny a hľadáte ubytovanie v Nitre, obráťte sa, prosím, na Okresný úrad v Nitre, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, telefónne číslo 037/3549321, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo si vyhľadajte ubytovanie cez oficiálnu stránku Ministerstva dopravy SR: https://pomocpreukrajinu.sk/sk

Odporúčané ubytovanie v Nitre (platené)

Poznámka:

V prípade, ak je odídenec ubytovaný u súkromnej osoby a je toto ubytovanie bezplatné, je ubytovateľ povinný splniť si oznamovaciu povinnosť voči mestu Nitra na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Potrebné údaje:

  • adresa bytu
  • kontaktná osoba
  • telefón
  • e-mail
  • počet ubytovaných osôb
  • pohlavie a vek osôb

Minimálne požiadavky na ubytovanie podľa Úradu verejného zdravotníctva SR

Príspevok na ubytovanie - základné informácie

Oprávnená osoba je ten, kto vlastní nehnuteľnosť a bezplatne ubytuje Ukrajincov, ktorí majú poskytnuté dočasné útočisko v SR.

Žiadateľom môže byť FO (vlastník bytu), ktorá neposkytuje ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia / ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie, ak nejde o podnikateľské subjekty / obe alebo VÚC.

Ubytovacím zariadením je budova, v ktorej sa verejnosti celoročne alebo sezónne poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu a musí oznámiť obci celkovú ubytovaciu kapacitu.

Kde požiadať o príspevok: Mestský úrad v Nitre, klientske centrum

Klientske centrum je otvorené v týchto časoch:

Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 14:00

Od kedy možno žiadať o príspevok: od ubytovania odídenca, a spätne najviac za 7 dní od dátumu priznania dočasného útočiska a najskôr od 26. februára 2022. Príspevky by sa mali vyplácať zatiaľ do konca septembra.

Výška príspevku:

8,00 EUR / noc / osoba nad 15 rokov
4,00 EUR / noc / osoba pod 15 rokov

Limit príspevku:

570 EUR / jednoizbový byt
860 EUR / dvojizbový byt
1140 EUR / trojizbový byt
1430 EUR / štvorizbový a viac izbový byt

Odkedy možno žiadať o príspevok: od ubytovania odídenca. Príspevky by sa mali vyplácať zatiaľ do konca septembra. Príspevok podľa nižšie uvedených pravidiel sa poskytuje od 1. júna 2022.

Žiadatelia o príspevok, ktorí majú s ubytovanými odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, majú povinnosť podpísať dodatok k tejto zmluve, prípadne uzavrieť novú zmluvu. Dodatok alebo novú zmluvu je potrebné predložiť obci spoločne s výkazom o počte nocí, počas ktorých bolo poskytnuté ubytovanie, a to do 8. júla 2022.

zmluva o ubytovaní

Oprávnená osoba uzavrie s odídencom zmluvu o ubytovaní. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi v slovenskom jazyku a v ukrajinskom jazyku:

stiahnuť vo formáte WORD

stiahnuť vo formáte PDF

čestné prehlásenie

K zmluve o ubytovaní je potrebné priložiť aj Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorého vzor si môžete stiahnuť tu:

stiahnuť vo formáte WORD

stiahnuť vo formáte PDF


výkaz o ubytovaní

Oprávnená osoba predloží osobne alebo elektronicky cez www.slovensko.sk (prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu) do 5 pracovných dní obci výkaz za predchádzajúci mesiac. Výkaz obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu:

stiahnuť vo formáte XLS právnická osoba

stiahnuť vo formáte XLS fyzická osoba


! Najčastejšie chyby vo výkaze o ubytovaní

Stiahnite si informácie o tom, kde oprávnené osoby robia najčastejšie chyby vo výkazoch o ubytovaní a predchádzajte im: stiahnuť tu


mesačné hlásenie odídenca

Odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je povinný raz mesačne túto skutočnosť osobne oznámiť mestu. Mesačné hlásenie odídenca môžete osobne odovzdať na mestskom úrade (Štefánikova 60) v priebehu mesiaca v týchto časoch:

 Pondelok 08:00 - 12:00
 Streda 08:00 - 16:00
 Piatok 08:00 - 12:00

vzor oznámenia WORD

vzor oznámenia PDF

Mesto následne zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Ministerstvo vnútra po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu mestu do konca kalendárneho mesiaca. Mesto vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Príspevok na ubytovanie - inštrukcie k zmluve

Podrobné inštrukcie k zmluve si môžete stiahnuť z odkazov nižšie:

stiahnuť vo formáte WORD

stiahnuť vo formáte PDF


Ďalšie informácie o príspevku na ubytovanie nájdete na stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky tu...

Príspevok na ubytovanie - živnostníci

PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE pre FO/PO poskytujúce ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu (§10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

Podrobné informácie o oprávnených osobách, výške príspevku, postupe a vzory dokumentov nájdete na stránke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky tu...


súvisiace dokumenty
na stiahnutie

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

dočasne umiestnené:
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra
(priestory Centra voľného času DOMINO)

skenfrdeuk