skenfrdeuk
  • úvod
  • základné potreby
  • zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť majú nárok všetci ľudia na úteku pred vojnou (aj osoby bez štatútu odídenca).

Podmienkou pre čerpanie ďalšej zdravotnej starostlivosti je vybavený štatút – utečencovi bolo poskytnuté dočasné útočisko alebo je žiadateľom o azyl. S potvrdením tohto štatútu majú nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť – teda aj na konzultácie u všeobecného lekára, očkovanie, časť starostlivosti pri chronických chorobách. U lekára je potrebné sa preukázať dokladom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „odídenec“. Nepatrí sem plánovaná ani kúpeľná starostlivosť (napríklad plánovaná výmena bedrového kĺbu).
V prípade, že sa človek na úteku na Slovensku zamestná za mzdu vyššiu ako je minimálna mzda (€646 – hrubý plat), je povinný prihlásiť sa na verejné zdravotné poistenie. Vyberie si jednu z troch zdravotných poisťovní (www.vszp.sk, www.dovera.sk, www.union.sk), vyplní prihlášku a preukáže sa svojou pracovnou zmluvou. Nárok verejného zdravotného poistenia zahŕňa plný rozsah starostlivosti, vrátane plánovanej. Nárok na poistenie vzniká aj jeho nezaopatreným deťom so štatútom odídenec/dočasné útočisko: rodič poisťovni predloží doklad o štatúte dieťaťa + jeho rodný list a vypíše si prihlášku na poistenie.

Kde hľadať zdravotnú pomoc

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti. Každá všeobecná ambulancia má pridelený zdravotný obvod a je povinná prijímať pacientov s trvalým alebo prechodným pobytom v danom zdravotnom obvode.

Chcete vedieť, do ktorého zdravotného obvodu patríte?

Na stránke Kto je môj lekár? (zdravotné obvody), Zdravotníctvo, Nitriansky samosprávny kraj, e-VÚC - samospráva občanom (e-vuc.sk) stačí zvoliť druh ambulancie a napísať názov mesta/obce a presnú adresu, na ktorej bývate.
Môžete tu nájsť ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých, pre deti a dorast, gynekologické ambulancie či zubné ambulancie.
Lekárov - špecialistov môžete nájsť cez službu https://www.najdilekara.sk/.

V prípade osobitnej potreby a na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa ministerstvo hradí aj poskytnutie ďalšej potrebnej zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne informácie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pre ODÍDENCOV z Ukrajiny nájdete na stránke VŠZP: https://www.e-vuc.sk/nsk.html?page_id=409

Pohotovostnú zdravotnú starostlivosť v meste Nitra zabezpečuje:

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
HELLP, s.r.o.
Špitálska 13
949 01 Nitra
Tel. kontakt pevná linka: 00421 37 654 55 64

Ordinačné hodiny:
Pondelok 16:00 – 22.00
Utorok 16:00 – 22.00
Streda 16:00 – 22.00
Štvrtok 16:00 – 22.00
Piatok 16:00 – 22.00
Sobota 07.00 – 22.00
Nedeľa 07.00 – 22.00
Sviatok 07.00 – 22.00

Pohotovostná služba pre deti:
Špitálska 6 (areál fakultnej nemocnice Nitra)
949 01 Nitra
Tel. kontakt pevná linka: 00421 37 654 52 94

Mobil: 00421 919 361 425

Ordinačné hodiny:
Pondelok 16:00 – 22.00
Utorok 16:00 – 22.00
Streda 16:00 – 22.00
Štvrtok 16:00 – 22.00
Piatok 16:00 – 22.00
Sobota 07.00 – 22.00
Nedeľa 07.00 – 22.00
Sviatok 07.00 – 22.00

Zubno-lekárska pohotovosť:
Špitálska 6 (areál fakultnej nemocnice Nitra)
949 01 Nitra

Ordinačné hodiny:
Pondelok 16:00 – 19.00
Utorok 16:00 – 19.00
Streda 16:00 – 19.00
Štvrtok 16:00 – 19.00
Piatok 16:00 – 19.00
Sobota 08.00 – 13.00
Nedeľa 08.00 – 13.00
Sviatok 08.00 – 13.00

V prípade, ak potrebujete zdravotnú konzultáciu, môžete sa obrátiť na:

  • Linku zdravia +421-2-21025075, ktorá je k dispozícii v ukrajinčine denne 7:00 – 19:00. Konzultácia je bezplatná. Viac informácii nájdete na stránke https://www.ua.diagnose.me/diagnoseme/uk/ (SK/UA/EN)
  • mobilnú aplikáciu myTeleDoc, ktorá poskytuje lekárske video konzultácie v ukrajinčine a ruštine denne 6:00 – 22:00 (podrobný návod)

Informácie pre tehotné ženy z Ukrajiny

Stránky s prehľadom dostupných informácií, zdrojov a kontaktov, ktoré môžu pomôcť tehotnej žene utekajúcej pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. 

https://www.spoluvtom.sk/mama-mame/

Lekárne a zdravotnícke výdajne v okrese Nitra

Zoznam lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok v okrese Nitra:

Nitra, Lekárne a výdajne ZP, Zdravotníctvo, Nitriansky samosprávny kraj, e-VÚC - samospráva občanom (e-vuc.sk)

zobraziť stránky


Zoznam pohotovostných lekárni v okrese Nitra:

Lekárenská pohotovostná služba v NSK, Zdravotníctvo, Nitriansky samosprávny kraj, e-VÚC - samospráva občanom (e-vuc.sk)

zobraziť stránky


Ak máte v telefóne GPS alebo vie Váš prehliadač zistiť polohu a potrebujete zistiť najbližšiu nemocnicu, ambulanciu pohotovosti alebo najbližšiu lekáreň môžete použiť aplikáciu:

Nábrežie mládeže, 949 01 Nitra-Chrenová, otvorenalekaren.sk

zobraziť aplikáciu

poloha zariadení zdravotnej starostlivosti:

  • COMIN centrum
  • zubná pohotovosť
  • pohotovosť dospelí
  • pohotovosť deti
© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

dočasne umiestnené:
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra
(priestory Centra voľného času DOMINO)

skenfrdeuk